POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników serwisu internetowego www.youkencook.pl („Serwis”) do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach Serwisu oraz w jaki sposób Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Jakie dane przetwarza spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o.?

Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. przetwarza dane, które Użytkownik podaje  w ramach korzystania z Serwisu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zalogowania się do Serwisu tj. adres e-mail oraz imię, które Użytkownik podaje przy rejestracji konta w Serwisie, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Serwisie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Założenie konta w Serwisie i późniejsza rejestracja nie są obowiązkowe, co oznacza że Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych (imienia i adresu e-mail) jest jednak niezbędne do korzystania z Serwisu tj. utworzenia konta w Serwisie i późniejszej rejestracji. W tym celu Użytkownik, zakładając konto, wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby korzystania z określonych usług Serwisu, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest spółka:

Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 10, 01-511 WARSZAWA

 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Serwisu, dla celów świadczenia usług oferowanych przez Serwis, zgłaszania ewentualnych reklamacji, odstąpienia od umowy tj. usunięcia konta z Serwisu oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy tj. o usunięciu konta.

 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia.

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. w ramach swojego konta.  Całkowite usunięcie swojego konta jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku USUŃ KONTO dostępnego po zalogowaniu w menu Użytkownika na stronie www.youkencook.pl.

Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu, może się zwrócić bezpośrednio do Spółki Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. Jeżeli dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem należy się kontaktować  ze spółką Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. pod adresem: kontakt@youkencook.pl.

 

Udostępnianie danych osobowych.

Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników, Użytkownikom Serwisu oraz osobom trzecim. Dane, jakie Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności dane mogą zostać powierzone do przetwarzania Partnerowi Spółki Grandes Kochonos Digital sp. z o.o., ul. Czarnieckieo 10, 01-511 Warszawa – właścicielowi Serwisu tj. spółce De’Longhi De’Longhi Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Serwisu nie są poddawane profilowaniu, poza wykorzystywaniem plików cookies. Informacja o wykorzystywaniu plików cookies znajduje się poniżej.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych.

Zgromadzone przez Spółkę Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. dane osobowe Użytkowników są przechowywane na serwerze zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem.  Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw Użytkowników. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych  zgodnie z art. 29 RODO.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej wymienionych celów i obowiązków ustawowych. Oznacza to, iż dane przechowywane na podstawie:

– w przypadku niezbędności danych do wykonania usługi, przez czas jej wykonywania;

- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

Stosowane przez Spółkę Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika.

Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

- stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Spółka Grandes Kochonos Digital sp. Z o.o. wykorzystuje Cookies w następujących celach:

• świadczenia usług Serwisu;

• dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika ;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości;

• utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.10.2018 r.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.